Ääni ja esiintymisjännitys

Jännitätkö esiintymistä?

Nouseeko sydämen syke, hikoiletko, väriseekö ääni, tärisevätkö kädet, punoittavatko kasvosi vai onko levoton olo?

Esiintymisjännityksen on sanottu olevan aikuisten keskuudessa yleisimmin esiintyvä pelko.

Voimme auttaa sinua vähentämään ja hallitsemaan pelkojasi!

10 vuoden itsenäisen toiminnan jälkeen coacheina, valmentajina ja oman alan terapeutteina, siskokset Katri-Liis Vainio ja Hele Aluste (www.equilibre.ee) kehittivät kokemuksellisen valmennuksen "Tie itseni luo" / "Läsnäoleva vaikuttaja VoicePilateksen ja TRE`n avulla" ja ovat käyttäneet sitä menestyksekkäästi Suomen ja Viron lisäksi myös Belgiassa ja Ruotsissa.

Esiintymisjännitys

Katri-Liis auttaa sinua ryhti-, hengitys- ja ääniharjoitusten kautta löytämään tien todelliseen itseluottamukseen ja karismaattiseen olemukseesi. Hele puolestaan, olleesaan taustaltaan psykologi, ratsastus- ja TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) - terapeutti ja erikoisopettaja, auttaa sinua tunne-elämän ja kehon jännitystilojen kanssa. Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää pyrkimys kokonaisvaltaiseen uudelleenjäsentymiseen, jolloin lihasliikkeiden lisäksi kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu eheytyvät yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Näin harjoitus voi käynnistää laaja-alaisen prosessin, josta on apua nykyhetken stressinhallinnassa. Kokonaisvaltainen valmennus auttaa sinua huomaamaan, miten jännitykset vaikuttavat kehoosi ja sitä kautta kehonkieleen ja yleisesti esiintymiseen. Voit jatkaa kurssilla opittujen voimaannuttavien menetelmien käyttöä jokapäiväisessä elämässäsi syventääkseen itsetuntemustasi.

Ota yhteyttä, voimme auttaa sinua!

 

Referenssejä

Opelix - osaava oppilaitos- hanke, Hämeenlinna, 11/2012

  • Kouluttajat ovat erittäin ammattitaitoisia ja innostavia! Heillä on oppimista kokonaisvaltaisesti tukevat oppimismenetelmät. Päivän aikana tapahtuu huikeita asioita ja mieli on auvoinen päivän päätteeksi! Asiaa haluaa harjoitella lisää ja siitä innostuu suuresti!
  • Koska koulutus on niin mahtava, toivoisi sitä saavan aina lisää. Aihe on ehtymätön, ja siinä kehittymiselle ei ole rajoja.
  • Koska työni on vuorovaikutteista ohajustyötä ammatillisessa oppilaitoksessa ja tavallaan siinä "esiinnytään" opiskelijoille sekä käytetään paljon työkaluna omaa ääntä, koulutuksen anti on suoraan sovellettavissa omaan työhöni joka päiväisissä äänenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteissa. Viestin perillemenoon ja kiinnostavuuteen voin suuresti vaikuttaa omalla ilmaisullani, ja parhaassa tapauksessa opiskelijoiden innostus ja oppimistulokset kasvavat.