Materiaaleja

Äänen toimintakykyä mittaava kysely (engl. voice handicap index).

 

Oppimistyyli on yksilön yleinen, tiedostamaton taipumus käyttää tietynlaisia oppimisstrategioita tai opiskelutapoja. Kunkin yksilöllinen oppimistyyli koostuu monesta osatekijästä. Yksi vaikuttavista tekijöistä ovat aistikanavat: visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen (VAK).

 

Myers–Briggsin tyyppi-indikaattori (lyh. MBTI, engl. Myers-Briggs Type Indicator) on psykologinen indikaattori, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden avulla. Se jakaa väestön 16 toisistaan poikkeavaan persoonallisuustyyppiin, joilla on tiettyjä toisistaan erottavia ominaisuuksia siinä kuinka ihmiset havaitsevat asioita ja millä perusteilla ihmiset tekevät päätöksiä.